เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 17.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

รหัสสินค้า: GREA192861
พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เดินทางช่วง
25 ม.ค. 63 - 28 มิ.ย. 63 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63 7,999 9,499 แสดง - 32
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 8,999 10,499 แสดง - 21
15 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,999 11,499 แสดง - 26
21 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 10,999 12,499 แสดง - 32
6 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
13 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
14 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
20 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
27 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
28 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
4 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
25 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
1 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
3 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 32
15 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 7,999 9,499 แสดง - 32
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 7,999 9,499 แสดง - 32
22 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 7,999 9,499 แสดง - 32
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 8,999 10,549 แสดง - 32
30 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 8,999 10,499 แสดง - 32
6 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 8,999 10,524 แสดง - 32
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 8,999 10,524 แสดง - 32
20 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 8,999 10,524 แสดง - 32
27 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 8,999 10,524 แสดง - 32

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน