เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 17.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

นิวซีแลนด์(ใต้)-ล่องเรือกลไฟ-ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน 4 คืน/SQ

รหัสสินค้า: GREA191342
นิวซีแลนด์(ใต้)-ล่องเรือกลไฟ-ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน 4 คืน/SQ

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ย. 62 - 22 ธ.ค. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 75,900 86,800 แสดง - 25
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 80,300 91,200 แสดง - 25
Sold Out
29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 80,300 91,200 แสดง - 25
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 77,900 88,800 แสดง - 25
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 77,900 88,800 แสดง - 25
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 80,300 91,200 แสดง - 25
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 80,300 91,200 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

นิวซีแลนด์(ใต้)-ล่องเรือกลไฟ-ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน 4 คืน/SQ
นิวซีแลนด์(ใต้)-ล่องเรือกลไฟ-ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน 4 คืน/SQ
ราคาเริ่มต้น 75,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน