เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 17.30 น.

กรุ๊ปเหมาและสัมมนา

บริษัท ได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มลูกค้ากรุ๊ปส่วนตัวและองค์กรมากมาย ทั้งเป็นแบบครอบครัว ภาคธุรกิจ เอกชน และส่วนงานราชการในการดูแลทริป
การท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการทำกิจกรรม Team Building ทั้งในและต่างประเทศ เรามีความยินดีในการให้บริการและสร้างกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายให้ตรงตามความต้องการของท่าน โดยการดูแลจากทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเส้นทางตลอดการเดินทางทุกโปรแกรมของท่านและคณะ
มาปรึกษาเราสิคะแล้วท่านจะได้สิ่งที่ต้องการในงบประมาณที่คุณพึงพอใจ